Op. Dr. Fatih Kırar

Fulya Mahallesi Yeşilçimen Sokak Polat Tower Residence No:12 Kat:33 Kapı No: 385, 34394

Skolyoz, spinal deformiteler içerisinde en sık karşılaşılan ve ilerleyen evrelerde son derece ciddi duruş bozukluklarına neden olan üç boyutlu bir omurga deformitesidir. Önden arkaya bakıldığı zaman sağlıklı bir omurga düz görünmelidir. Sağa doğru yayılma ya da sola doğru yatmalar omurganın “skolyozu” olarak tarif edilir.

Skolyozda önemli kriterlerden birincisi; Hastanın Yaşı, ikincisi ise “Var olan Eğrilmenin Derecesi’dir.

Tüm bunları değerlendirerek özellikle ileri derecelerde, 40 derecenin üstünde ise ameliyat kararı verilebilir. Ameliyatlarda da teknoloji ile birlikte manyetik büyütülebilen robotları da kullanarak omurganın vidalarla tespit edilmesi ve beraberinde bu var olan eğilme açılarının normal matematik formuna kavuşmasını sağlamaktayız. Skolyoz Cerrahi’de bilmeniz gerekenler şu şekildedir;

skolyoz omurga tedavisi min

Skolyoz Nasıl Anlaşılır?

• Skolyoz, omurganın yanlış yöne eğrilmesiyle karakterize olan bir durumdur. Tipik olarak omurga, yan görünümde “S” veya “C” şeklinde eğri olabilir. Genellikle skolyoz, omurganın düzgün bir şekilde hizalanmış olması gereken bir çocuğun ergenlik döneminde belirginleşir. Bir kişinin skolyozu olup olmadığını belirlemek için doktor muayenesi, röntgen incelemesi ve fiziksel muayene gibi yöntemler kullanılabilir.

Skolyozun Nedenleri:

• Skolyozun kesin nedenleri tam olarak bilinmemekle birlikte, çeşitli faktörler skolyoz gelişiminde rol oynayabilir. Bu faktörler arasında genetik yatkınlık, kas ve bağ dokusu zayıflığı, omurga gelişimindeki bozukluklar ve nöromüsküler hastalıklar yer alabilir. Bazı durumlarda ise skolyozun nedeni belirlenemeyebilir, bu duruma “idiyopatik skolyoz” denir.

skolyoz cerrahisi nedir min

Skolyoz Cerrahisi Nedir?

• Skolyoz cerrahisi, omurganın düzeltilmesi ve stabilize edilmesi için cerrahi müdahaleyi içeren bir tedavi yöntemidir. Cerrahi, omurgadaki eğrilikleri düzeltmek, omurgayı stabilize etmek ve kişinin yaşam kalitesini artırmak için kullanılabilir.

Cerrahi Yöntemler

  • Skolyoz cerrahisi için çeşitli cerrahi yöntemler bulunmaktadır. Bu yöntemler arasında posterior spinal fusion (arka taraftan omurga kaynaştırma), anterior spinal fusion (ön taraftan omurga kaynaştırma), ve vertebral body tethering (omurga gövdesinin sabitlenmesi) gibi teknikler yer alabilir. Hangi cerrahi yöntemin uygulanacağı, hastanın durumuna, skolyozun şiddetine ve diğer faktörlere bağlı olarak belirlenir.

Skolyoz Cerrahisi Kimlere Uygundur?

  • Skolyoz cerrahisi genellikle omurga eğriliği ilerlemiş olan ve konservatif tedavilere yanıt vermeyen kişilere uygulanır. Genellikle skolyozun şiddeti ve omurgadaki eğrilik miktarı, cerrahi müdahale gerekliliğini belirlemede önemli bir rol oynar.

Cerrahi Öncesi Değerlendirme

Skolyoz cerrahisi öncesinde değerlendirme yapılır. Bu değerlendirme, hastanın genel sağlık durumu, skolyozun şiddeti, omurga hareketliliği ve diğer potansiyel risk faktörlerini değerlendirmeyi içerir. Ayrıca, cerrahi öncesi hastanın ve ailesinin detaylı bilgilendirilmesi ve cerrahi sonrası beklentilerin açıklanması da önemlidir.

Skolyoz Cerrahisi Sonrası İyileşme Süreci

Skolyoz cerrahisi sonrası iyileşme süreci hastanın cerrahi müdahaleden sonra omurgasının iyileşmesini ve güçlenmesini içerir. Bu süreç, cerrahinin türüne ve skolyozun şiddetine bağlı olarak değişebilir. İyileşme süreci boyunca fiziksel terapi, ağrı yönetimi ve diğer destekleyici tedaviler genellikle uygulanır.

Uzun Vadeli Bakım

Skolyoz cerrahisi sonrası uzun vadeli bakım, hastanın omurgasının stabilitesini korumayı ve fonksiyonel iyileşmeyi sağlamayı amaçlar. Bu, düzenli doktor kontrolleri, fiziksel terapi, egzersiz programları ve omurga sağlığını destekleyici yaşam tarzı değişikliklerini içerebilir. Uzun vadeli bakımın amacı, hastanın skolyozun etkileriyle mücadele etmesine ve yaşam kalitesini artırmasına yardımcı olmaktır.

Omurga İçin Hangi Sporlar Yapılmalı?

Su içi sporlar ve yüzme vücut dengesinin sağlanması ve dayanıklılığın artmasında önemli etkiler göstermektedir. Ancak yüzmede kelebek stili ve benzeri zorlayıcı stiller yerine sırt üstü, ya da serbest sitil yüzme hareketleri önerilmektedir.

skolyoz boy kisaligi yapar mi min

Skolyoz Boy Kısalığı Yapar Mı?

Skolyoz 14 ve 16 yaş aralığında boy kısalığı yapabilir. 45 derecenin üzerine çıkan her skolyoz ameliyat gerektirir. O nedenle çocuklarınızda 14 ve 16 yaş arasında boyunun kısalıp kısalmadığını dikkatli kontrol etmek gerekmektedir. Bu videomuzu da izleyebilirsiniz;